Παράταση Συντήρησης HVDC Link Ελλάδας-Ιταλίας

15.06.2018

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι η συντήρηση του HVDC Link Ελλάδας-Ιταλίας παρατείνεται έως 16:00, 28/06/2018, λόγω βλάβης στον Μ/Σ στην πλευρά της TERNA.