Ανακοίνωση 41714 «Νέος τερματικός σταθμός μετάβασης-αντιστάθμισης 245kV (με λειτουργία στα 150/170kV) στη NA Πελοπόννησο και επέκταση του υφιστάμενου υπαίθριου Υ/Σ Χανίων με εξοπλισμό GIS 170KV εξωτερικού χώρου"

06.06.2018

Έκδοση Συμπληρώματος Νο 2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Πατήστε εδώ