Ανακοίνωση 41735 για το έργο "Μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV XLPE E.P. ΄δύο κυκλωμάτων για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ (Πελοπόννησος-Κρήτη)"

06.06.2018

Έκδοση Συμπληρώματος Νο 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Πατήστε εδώ