41813 "ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 5 ΤΟΥ Υ/Σ 150/20kV ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ"

06.06.2018

Έκδοση Συμπληρώματος Νο 1 για  παράταση ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες Πατήστε εδώ