ΔΔΠΕΑ-41820 συνοπτικός διαγωνισμός για την"Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα ΥΤ 150kV,αρμοδιότητας ΠΤΠ&ΔΕ της ΔΣΣΜ"

22.05.2018

Πατήστε εδώ