Διαγωνισμός ΔΔΠΕΑ - 41808 για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την "Υλοποίηση ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών και προηγμένων υπηρεσιών ψηφιακών υπογραφών"

10.05.2018

πατήστε εδώ