Οικονομικές Καταστάσεις 2017

27.03.2018

Σας ενημερώνουμε ότι  έχει αναρτηθεί το ετήσιο αναλυτικό δελτίο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την Χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017.