ΔΑΠΜ-41761 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή Διαδικασία για το Έργο:"Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπογείων καλωδίων για την υπογειοποίηση τμημάτων εναερίων ΓΜ 150 kV απλού και διπλού κυκλώματος περιοχής ΛΑΥΡΙΟΥ και σύνδεση με Υπόγεια καλώδια ΑΜ/Σ

01.03.2018

ΔΑΠΜ-41761 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή Διαδικασία για το Έργο:"Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπογείων καλωδίων για την υπογειοποίηση τμημάτων εναερίων ΓΜ 150 kV απλού και διπλού κυκλώματος περιοχής ΛΑΥΡΙΟΥ και σύνδεση με Υπόγεια καλώδια ΑΜ/Σ 400/150kV 280MVA με το νέο Υ/Σ GIS ΛΑΥΡΙΟΥ".


πατήστε εδώ για να δείτε τα τεύχη της διακήρυξης