Αναθεώρηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

26.01.2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην αντίστοιχη θέση της ιστοσελίδας μας, έχει δημοσιευτεί το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (έκδοση 4) για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2017-Σεπτέμβριος 2018.

Στην αναθεωρημένη έκδοση του Προγράμματος, η συντήρησης της μονάδας Νο2 του ΑΗΣ Αμυνταίου θα ξεκινήσει μετά το πέρας των συντηρήσεων των μονάδων Νο3 & Νο4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ενώ η συντήρηση της μονάδας Νο4 του ΑΗΣ Καρδιάς μετατίθεται για τις 18/8/2018. Η συντήρηση του Α/Σ Νο2 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο Έτος Αξιοπιστίας.

Τέλος, κατόπιν αιτήματος του παραγωγού Protergia, το διάστημα συντήρησης της μονάδας Protergia-ΘΗΣ Αγίου Νικολάου, αυξάνεται σε 60 ημέρες ενώ η συντήρηση της μονάδας Korinthos Power -ΘΗΣ Αγίων Θεοδώρων μετατίθεται για τις 27/5/2018.