Δημοσίευση απόψεων Συμμετεχόντων της Α’ Φάσης της ΔΔ του Κώδικα της Αγοράς Εξισορρόπησης

25.01.2018

Ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  ευχαριστεί τους Συμμετέχοντες για την υποβολή των απόψεων τους, στην Α’ Φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης του Κώδικα της αγοράς εξισορρόπησης.  Στοχεύοντας στη δημιουργία γόνιμου διαλόγου των ενδιαφερόμενων φορέων, ο Διαχειριστής δημοσιεύει τις θέσεις των Συμμετεχόντων, όπως αυτές υποβλήθηκαν με τις σχετικές επιστολές τους.

•    ENEL-GREEN POWER
•    OPTIMUS ENERGY
•    ΔΕΗ
•    ΕΒΙΚΕΝ
•    ΕΣΑΗ
•    ΕΣΕΠΗΕ
•    ΣΠΕΦ