Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων για την δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου του Ιανουαρίου 2018

08.01.2018

Παράταση της υποβολής δηλώσεων για την δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου του Ιανουαρίου 2018 έως και 09/01/2018.