Κανονισμός Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2018

08.01.2018

O Κανονισμός Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2018 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ μετά και το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης.(σχετικός σύνδεσμος)