Συντήρηση GT3 ΑΗΣ Λαυρίου 4

02.01.2018

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσής μας από την 1η Δεκεμβρίου 2017, σας ενημερώνουμε ότι η αναβληθείσα τριήμερη συντήρηση του GT3 στον ΑΗΣ Λαυρίου 4 θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 3-5 Ιανουαρίου 2018.