Αναβολή συντήρησης GT3 Λαυριου 4

01.12.2017

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη τριήμερη συντήρηση του GT3 του Λαυρίου 4, αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας, λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών στο GT2.