Συμπλήρωμα Νο 1 της ΔΝΕΜ – 572 «Υ/Σ GIS 150kV/MT ΜΥΚΟΝΟΥ – Διαμόρφωση – Ενίσχυση πρανών στην περιοχή των Αρχαιολογικών ευρημάτων – Ε.Π.Μ.»

28.11.2017

Με το Συμπλήρωμα Νο 1 παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 04-12-2017 και ώρα 10:00π.μ.  Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το Συμπλήρωμα Νο 1.