ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41614 Β΄ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΗΕ"για το Έργο :"Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπολισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο"

23.11.2017

Πατήστε εδώ για να δείτε το Συμπλήρωμα Νο3 τελικό