ΔΝΕΜ – 571 «Γ.Μ.150kV Λαμία – Πτολεμαΐδα, Καρδιά – Φλώρινα – Πτολεμαΐδα, Καρδιά - Πτολεμαΐδα (Αποξηλώσεις II Γ.Μ.)»

14.11.2017

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Πατήστε εδώ