Έκδοση Συμπληρώματος Νο2 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41732 για το έργο "Aνασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών των λογισμικών επεξεργασίας και πιστοποίησης μετρήσεων και υπολογισμών ενεργειακού ισοζυγίου στο πλαίσιο της εφαρμογής της αγοράς εξισορρόπησης"

01.12.2017

Πατήστε εδώ για να δείτε το Συμπλήρωμα Νο2