Αναπροσαρμοσμένο Συμπλ Νο4 της ΔΑΠΜ-41528 για το έργο:"Μελέτη, Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150 kV για την αντικατάσταση αντίστοιχων Καλωδίων Ελαίου (OIL-FILLED) στις διασυνδέσεις Άνδρος-Λιβάδι(Ν.Εύβοια) και Άνδρος-Τήνος"

14.11.2017

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναπροσαρμοσμένο Συμπλήρωμα Νο4