Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 16 Οκτωβρίου – 22 Οκτωβρίου 2017 στην διασύνδεση του FYROM

11.10.2017

Σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς, το NTC μεταξύ Ελλάδας και FYROM αυξάνεται κατά 100 MW για την περίοδο 16 Οκτωβρίου – 22 Οκτωβρίου 2017  στην κατεύθυνση από FYROM προς Ελλάδα δηλ.NTC=300 MW.

Η ποσότητα αυτή (100 MW) θα εκχωρηθεί από το SEE CAO σε ημερήσιους διαγωνισμούς δικαιωμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς  Κανονισμούς Δημοπρασιών.