Αναβολή έναρξης συντήρησης ΑΗΣ Αγ. Δημητριου Νο.5

11.10.2017

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε οτι η έναρξη της συντήρησης της μονάδας Νο.5 του ΑΗΣ Αγ. Δημτρίου αναβάλλεται για τις 17/10/2017.