Συντηρήσεις μονάδων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

06.10.2017

Σχετικά με τις συντηρήσεις των μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, σας ενημερώνουμε ότι η συντήρηση της μονάδας Νο.3 θα παραταθεί κατά μία ημέρα και θα τελειώσει στις 9/10/2017. Επίσης η συντήρηση της μονάδας Νο.5  θα ξεκινήσει στις 12/10/2017 αντί τις 9/10/2017.