Ανακοινώνεται ότι ακυρώνεται ο Διαγωνισμός ΔΑΠΜ- 41720 για το έργο:"Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο Κέντρο Διανομή (Κ/Δ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τομέα Β.Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη".

06.10.2017