Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 16 Σεπτεμβρίου – 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην διασύνδεση του FYROM

13.09.2017

Σύμφωνα με νεότερους υπολογισμούς λόγω της  αναθεώρησης  των εργασιών συντήρησης της Γ.Μ 400kV Dubrovo – Thessaloniki,  το NTC μεταξύ Ελλάδας και FYROM αυξάνεται κατά 100 MW για την περίοδο 16 Σεπτεμβρίου – 29 Σεπτεμβρίου 2017  και προς τις δυο κατευθύνσεις .

Η ποσότητα αυτή (100 MW) θα παραχωρηθεί από το SEE CAO σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τους σχετικούς  Κανονισμούς Δημοπρασιών.