Αναβολή συντήρησης ΘΗΣ Αγίου Νικολάου (PROTERGIA CC)

31.08.2017

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα του παραγωγού, η προγραμματισμένη για το διάστημα 29/09/2017 έως 08/10/2017, συντήρηση της μονάδας ΘΗΣ Αγίου Νικολάου (PROTERGIA CC) δεν θα πραγματοποιηθεί.