Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων

18.08.2017

Κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων των παραγωγών ΔΕΗ, ΗΡΩΝ και ELPEDISON, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναθεωρηθεί και αναρτηθεί στην αντίστοιχη θέση της ιστοσελίδας του ΑΔΜΗΕ, το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το τρέχον και το επόμενο Έτος Αξιοπιστίας.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια των κρατήσεων των μονάδων Νο.2 και Νο.3 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου- 180 ημέρες έκαστη- εκτός από συντήρηση των μονάδων θα πραγματοποιηθεί και η αναβάθμισή τους για τη μείωση εκπομπών NOx.