Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41739 :"Υλοποίηση έργου συστήματος Προμήθειας, Προσαρμογής και Υποστήριξης εφαρμογής διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν.4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ ΑΕ

11.08.2017

Πατήστε εδώ