Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 28 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2017 στην διασύνδεση της Βουλγαρία

25.07.2017

Σύμφωνα με τους νεότερους υπολογισμούς του NTC μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, η τιμή του αυξάνεται κατά 100 MW για την περίοδο 28 Ιουλίου  – 4 Αυγούστου 2017 για την κατεύθυνση από Βουλγαρία πρός Ελλάδα.

Η ποσότητα αυτή (100 MW) θα παραχωρηθεί από τον ΑΔΜΗΕ σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Auction Rules.