Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41721 για το έργο:" Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων 400 kV για τη σύνδεση μιας αυτεπαγωγής 400 kV, 70MVAR στο ΚΥΤ Αχελώου"

25.07.2017

Πατήστε εδώ