Διακήρυξη ΔΑΠΜ 41712, για το έργο:"Χωματουργικές εργασίες & εκσκαφές ΓΜ 150 kV Μεγαλόπολη-Σπάρτη Ι τμήμα ΤΑΠ Σπάρτη ΙΙ-Σπάρτη Ι και ΓΜ 150 kV Σπάρτη Ι- Μολάοι τμήμα Σπάρτη Ι-Μολάοι, Σπάρτη Ι-ΤΑΠ Σκάλα

19.06.2017

Διακήρυξη ΔΑΠΜ 41712, για το έργο:"Χωματουργικές εργασίες & εκσκαφές ΓΜ 150 kV Μεγαλόπολη-Σπάρτη Ι τμήμα ΤΑΠ Σπάρτη ΙΙ-Σπάρτη Ι και ΓΜ 150 kV Σπάρτη Ι- Μολάοι τμήμα Σπάρτη Ι-Μολάοι, Σπάρτη Ι-ΤΑΠ Σκάλα


πατήστε εδώ