Συμπλήρωμα Νο1 της ΔΑΠΜ-41713 για το έργο:"Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης-ψύξης (θέρμανση -ψύξη) των δύο (2) κτριρίων της έδρας του ΠΤΒΕ της ΔΣΣΜ του ΑΔΜΗΕ.

16.06.2017

πατήστε εδώ για το Συμπλήρωμα Νο1