Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41729. Ως νέα ορίζεται η 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 με το Συμπλήρωμα Νο1.

16.06.2017

πατήστε εδώ