Μελέτη επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2013 – 2020

13.01.2014

O ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει τη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 2013 – 2020  η οποία  εκπονήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 λαμβάνοντας υπόψη  τις προβλέψεις – εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τη μελλοντική επάρκεια του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από συγκεκριμένες υποθέσεις και παραδοχές όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης και του μίγματος παραγωγής. Η διαμόρφωση των υπό εξέταση σεναρίων βασίστηκε στα δεδομένα που υπήρχαν στη διάθεση του Διαχειριστή κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης (δηλαδή μέχρι και τον Ιούλιο του 2013). 

Μελέτη Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 2013 – 2020