Κύριες δράσεις του ΑΔΜΗΕ το 2018

Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Νέα-Ανακοινώσεις

15.06.2019Capacity Availability at Greece-Turkey Interconnection
14.06.2019Ανακοίνωση για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας, του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου έτους 2019 και της Δήλωσης Μετάπτωσης Συμμετοχής για την Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου του Ιουνίου 2019 (updated 14/6/2019)
10.06.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΔΦ1 ΚΑΙ ΥΔΦ2
06.06.2019ΔΕΑ 407904 Ανακοινώνεται η ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού
31.05.2019Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για τα επόμενα 3 Έτη Αξιοπιστίας
24.05.2019ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.Ε.Ε.Σ: Διαγωνισμός 1902: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)»

Δελτία Τύπου

24.05.2019ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
23.05.2019ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΤΕΡΜΩΝ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ
22.05.2019ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17.05.2019ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΜYTILINEOS-SIEYUAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
10.05.2019Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕ 178 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
12.04.2019ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

Βίντεο

11.07.2018Ομιλία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Μάνου Μανουσάκη στα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μυκόνου
29.06.2018Πρώτη Ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ
20.04.2018Βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ για το 2017
19.03.2018Εγκαίνια της Α' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
11.09.2017Εταιρικό Βίντεο

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.