ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

15.02.2012

O Διαχειριστής του Συστήματος, δεδομένης της έλλειψης σημαντικής ποσότητας θερμικής παραγωγής της τάξεως των 3,5GW και της αβεβαιότητας σχετικά με τη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής Φυσικού Αερίου που επηρεάζουν την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία των καταναλωτών, κηρύσσει άμεσα Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το Άρθρο 75 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης, δεδομένης της αυξημένης πιθανότητας αδυναμίας κάλυψης του φορτίου του Συστήματος, ενεργοποιεί άμεσα Πορτοκαλί Συναγερμό σύμφωνα με το Άρθρο 78 του ιδίου Κώδικα.