Αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης ΗΡΩΝ CC

22.05.2020

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΗΡΩΝ ΑΕ, η προγραμματισμένη για τις 23/05/2020 ετήσια συντήρηση της μονάδας ΗΡΩΝ CC, αναβάλλεται για τις 24/05/2020. Νέο πέρας εργασιών 29/05/2020.