Αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης PROTERGIA CC

15.05.2020

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, η προγραμματισμένη για τις 18/05/2020 ετήσια συντήρηση, διάρκειας 32 ημερών, της μονάδας PROTERGIA CC, αναβάλλεται για τις 20/05/2020. Νέο πέρας εργασιών 20/06/2020.