Ηλέκτριση της ΓΜ 150kV Υ/Σ ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

18.03.2020
  • Από το μεσημέρι της 21/03/2020 θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τάση η Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Υ/Σ ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) (ΙΗ 48Ν/)
  • Η συγκεκριμένη ΓΜ έχει μήκος 14.026,14 m και αρχίζει από τον ΥΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ και καταλήγει στον πυλώνα με αρ. εκμετάλλευσης ΙΗ48Ν της ΓΜ 150kV ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΙΗ)
  • Η παραπάνω ΓΜ οδεύει από τους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
  • Παρακαλούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών που γειτονεύουν με τη Γραμμή Μεταφοράς , να ειδοποιούν αμέσως για κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία ή βλάβη την Αστυνομική ή άλλη αρχή του τόπου ή τα γραφεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Τηλ: 2631401551.

Προσφέρουν έτσι πολύτιμες υπηρεσίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και συμβάλλουν στην προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον περιορισμό των ανωμαλιών και διακοπών του ρεύματος.