Ηλέκτριση υπόγειας Καλωδιακής Γραμμής Μεταφοράς 150 kV που συνδέει τον Υ/Σ Οιτύλου με τον Υ/Σ Σκάλας Λακωνίας

23.12.2019

  Από την 23η/12/2019 θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τάση η νέα υπόγεια καλωδιακή γραμμή 150 kV που συνδέει τον Υ/Σ Οιτύλου με τον Υ/Σ Σκάλας Λακωνίας.
Το συγκεκριμένο καλώδιο έχει μήκος 38.790 m και έχει την απαραίτητη σήμανση κατά μήκος της όδευσής του.
Το παραπάνω καλώδιο οδεύει υπογείως από τους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω δήμων που γειτονεύουν με το καλώδιο, να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα (πχ εκσκαφές επί της όδευσης του καλωδίου).
Σε περίπτωση ανάγκης η επικοινωνία μπορεί να γίνει με τα γραφεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Τηλ: 2631401551.