Ηλέκτριση της ΓΜ 150 kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΑΠ) - Υ/Σ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α1) ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

11.11.2019
  • Από την 24η/10/2019 θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τάση η Γραμμή Μεταφοράς 150 kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΑΠ) - Υ/Σ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (Α1) ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
  • Η συγκεκριμένη ΓΜ έχει μήκος 2.855,73 m (12 πύργοι) και αρχίζει από τον Υ/Σ Αντλιοστάσιο Πολυφύτου και καταλήγει στον πύργο ΛΑΠ 509΄/51 της ΓΜ ΛΑΜΙΑ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ (ΛΑΠ).

Η παραπάνω ΓΜ δεν οδεύει από οικισμούς. Μόνο από αγροτικές εκτάσεις και τη λίμνη Πολυφύτου. Οι αγροτικές εκτάσεις ανήκουν στους παρακάτω δήμους :

  1. Δήμος Σερβίων – Βελβεντού δημοτική ενότητα Σερβίων τοπική κοινότητα Μεσσιανής και Βαθυλάκκου.
  2. Δήμος Κοζάνης δημοτική κοινότητα Ελίμειας κοινότητα Αμυγδαλιάς.
  • Παρακαλούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών που γειτονεύουν με τη Γραμμή Μεταφοράς , να ειδοποιούν αμέσως για κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία ή βλάβη την Αστυνομική ή άλλη αρχή του τόπου ή τα γραφεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας/Υποτομέας Γραμμών Μεταφοράς (Τηλ: 24610 96700).
    Προσφέρουν έτσι πολύτιμες υπηρεσίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και συμβάλλουν στην προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον περιορισμό των ανωμαλιών και διακοπών του ρεύματος.