Έναρξη Ετήσιας Συντήρησης ΑΗΣ Μελίτης

24.10.2019

Σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια συντήρηση του ΑΗΣ Μελίτης θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 26/10/2019 έως 17/11/2019.