Έκτακτες εργασίες στην περιοχή Θράκης

21.06.2019

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο Σύστημα Μεταφοράς της Θράκης έως την Τετάρτη 26 Ιουνίου, για λόγους ασφαλείας, απαιτείται συγκεκριμένη ελάχιστη τοπική παραγωγή.

Σε περίπτωση που αυτή δεν διασφαλίζεται από την επίλυση του ΗΕΠ, θα τίθεται generic constraint στο ΠΚ.