Παράταση συντήρησης θερμικών μονάδων

21.05.2019

Κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων των παραγωγών PROTERGIA S.A. και ELPEDISON S.A., σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Η συντήρηση της μονάδας ΘΗΣ Αγίου Νικολάου (PROTERGIA CC), παρατείνεται μέχρι τις 23/05/2019.
  2. Η συντήρηση της μονάδας Elpedison Thisvi παρατείνεται μέχρι τις 31/05/2019.