Παράταση συντήρησης GT2 ΘΗΣ Αλουμινίου

09.04.2019

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι η συντήρηση του αεριοστροβίλου Νο2 του ΘΗΣ Αλουμινίου, παρατείνεται μέχρι τις 18/04/2019.