Ηλέκτριση της ΓΜ 150 kV ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ – Ν. ΕΥΒΟΙΑ (ΠΟΕ)

04.04.2019

Από το μεσημέρι της 5/4/2019 θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τάση η Γραμμή Μεταφοράς 150 kV ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ – Ν. ΕΥΒΟΙΑ (ΠΟΕ).
Η συγκεκριμένη ΓΜ έχει μήκος 26.070,60 m και αρχίζει από τον Υ/Σ Πολυπόταμος και καταλήγει στον Υ/Σ Παραδείσι (Εύβοια 6).
Η παραπάνω ΓΜ οδεύει από τους οικισμούς Πολυποτάμου, Ν. Στύρων, Ηλιόλουστης, Αγ. Δημητρίου, Μαρμαρίου και Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών που γειτονεύουν με τη Γραμμή Μεταφοράς , να ειδοποιούν αμέσως για κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία ή βλάβη την Αστυνομική ή άλλη αρχή του τόπου ή
τα γραφεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/Τομέας Διαχείρισης Εξοπλισμού Υψηλής Τάσης/Υποτομέας Γραμμών & Υποσταθμών
(Τηλ: 2103492463).

Προσφέρουν έτσι πολύτιμες υπηρεσίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και συμβάλλουν στην προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τον περιορισμό των ανωμαλιών και διακοπών του ρεύματος.»


Ηλέκτριση της ΓΜ 150 kV ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ – Ν. ΕΥΒΟΙΑ (ΠΟΕ)