Αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης των μονάδων ΗΡΩΝ Νο1, Νο2 & Νο3

03.04.2019

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΗΡΩΝ, η προγραμματισμένη για την 06/04/2019 ετήσια συντήρηση διάρκειας 12 ημερών, των μονάδων ΗΡΩΝ Νο1, Νο2 & Νο3, αναβάλλεται. Το νέο διάστημα συντήρησης συνολικής διάρκειας 12 ημερών (4 ημέρες ανά μονάδα) είναι 15/09/2019 έως 26/09/2019.