Αναβολή έναρξης ετήσιας συντήρησης ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Νο4

08.03.2019

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ ΑΕ, η προγραμματισμένη για την 09/03/2019 ετήσια συντήρηση διάρκειας 28 ημερών, της μονάδας Νο4 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, αναβάλλεται για 3 ημέρες. Το νέο διάστημα συντήρησης διάρκειας 25 ημερών είναι 12/03/2019 έως 05/04/2019