Αναβολή έναρξης εργασιών GT 2, ΑΗΣ Λαυρίου Νο4

31.01.2019

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ ΑΕ, η προγραμματισμένη για την 01/02/2019 ετήσια συντήρηση διάρκειας 25 ημερών, του αεριοστροβίλου GT 2 της μονάδας Νο4 του ΑΗΣ Λαυρίου, αναβάλλεται για τις 08/02/2019.