Παράταση συντήρησης Αγ. Δημητρίου Νο3

22.11.2018

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι η συντήρηση της μονάδας Νο3 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, παρατείνεται μέχρι τις 25/11/2018.