Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Μελίτης

08.05.2018

Κατόπιν αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Μελίτης μέχρι και τις 13/05/2018.